0903 339 615
0936 432 432

Tạo hình tai vễnh - Vá lỗ tai

Định hình lại phần sụn vành tai để tạo dáng vành tai mới, khắc phục...

Xem thêm