0903 339 615
0936 432 432

Hút mỡ nọng cằm - treo chỉ

Nọng cằm khiến cho khuôn mặt thêm nặng nề và làm người phụ nữ kém...

Xem thêm

Hút mỡ bụng - Cắt da bụng mini

Làm giảm mỡ bụng trên, bụng dưới và da thừa bụng dưới, đồng thời tạo...

Xem thêm

Cắt mỡ bụng - Dời rốn

Mục đích làm giảm mỡ và căng da toàn bụng - tạo hình lỗ rốn...

Xem thêm

Hút mỡ toàn thân

Mục đích là giảm mỡ toàn thân hay từng bộ phận kèm theo phải tạo...

Xem thêm