0903 339 615
0936 432 432

Thẩm mỹ vùng tầng sinh môn

Mục đích phải đạt được 2 vấn đề: thu nhỏ lòng âm đạo và thu...

Xem thêm

Nâng mông bằng túi Gel

Một phẫu thuật thẩm mỹ đòi hỏi kỹ thuật viên nhiều kinh nghiệm để tạo...

Xem thêm